Chuyển tiền nhanh từ Hàn Quốc tới 4 ngân hàng Việt Nam

0
35

10 ngân hàng Hàn Quốc đã kết nối dịch vụ chuyển tiền nhanh với 4 ngân hàng Việt Nam.

Theo Ngân hàng Nhà nước, Công ty Cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) hợp tác với Công ty tài chính viễn thông và thanh toán bù trừ Hàn Quốc – Korea Financial Telecommunications and Clearings Institute (KFTC) vừa triển khai thành công dịch vụ chuyển tiền nhanh liên quốc gia với chiều nhận tiền từ Hàn Quốc về Việt Nam cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).

Theo đó, khách hàng thụ hưởng có tài khoản VND tại Agribank sẽ nhận được tiền gửi từ 10 ngân hàng Hàn Quốc là thành viên của KFTC chuyển về Việt Nam gồm: KBKookmin, KEBHana, Woori, NongHyup, Deagu, Busan, Kyoungnam, Jeonbuk, Gwangju, Jeru.

Agribank là ngân hàng thành viên thứ 4 của NAPAS cùng với 3 ngân hàng Vietinbank, ABBank và GPBank cung cấp dịch vụ chuyển tiền nhanh liên quốc gia với chiều nhận tiền từ Hàn Quốc về Việt Nam qua kết nối hệ thống chuyển mạch giữa NAPAS và KFTC.

Việc hợp tác này tạo thuận lợi rất lớn cho khách hàng tại Hàn Quốc có thể đến quầy giao dịch của 10 ngân hàng thành viên KFTC để thực hiện chuyển tiền tới tài khoản VND của người nhận tại Việt Nam thuộc 4 ngân hàng Agribank, Vietinbank, ABBank và GPBank. Ngay sau khi người gửi hoàn tất giao dịch, người nhận sẽ nhận được tiền ngay lập tức. Đây là dịch vụ chuyển tiền nhanh liên quốc gia trực tiếp với mức phí hợp lý, an toàn do Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ, khách hàng có thể tiết kiệm tối đa 28.000 won (tương đương 25 USD) so với các hình thức chuyển tiền liên quốc gia trực tiếp khác.

Hạn mức chuyển tiền áp dụng đối với dịch vụ chuyển tiền liên quốc gia là 2.000 USD/lần với ngân hàng thụ hưởng là Agribank, 5.000 USD/lần với ngân hàng thụ hưởng là Vietinbank, ABBank, GPBank.

Nguồn: itcnews.vn