Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm việc với BTV Tỉnh đoàn

0
37

Ngày 16-8, ông Trần Long Thôn, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy có buổi làm việc với BTV và cán bộ chuyên trách Tỉnh đoàn Tiền Giang.

Tại buổi làm việc, đại diện BTV Tỉnh đoàn đã báo cáo kết quả công tác tổ chức Đại hội đoàn cấp cơ sở, cấp huyện và Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Theo đó, các cơ sở đoàn được chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện đã hoàn thành trong tháng 2-2017; 421/421 đoàn cơ sở đoàn trực thuộc huyện, thị thành đoàn và đoàn trực thuộc đã tổ chức đại hội trước ngày 25-5-2017.

Ông Trần Long Thôn phát biểu tại buổi làm việc.
Ông Trần Long Thôn phát biểu tại buổi làm việc.

Đoàn cấp huyện được chọn tổ chức đại hội điểm đều hoàn thành trước ngày 27-4-2017. Tính đến nay, đã có 19/20 đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn tổ chức Đại hội (Đoàn Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam bộ sẽ tổ chức đại hội vào ngày 22, 23-8-2017).

Về công tác xây dựng dự thảo văn kiện, chương trình, công tác tuyên truyền đại hội được các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn của BTV Tỉnh đoàn. Văn kiện đại hội được triển khai lấy ý kiến rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên, cán bộ, lãnh đạo đoàn qua các thời kỳ… Chương trình đại hội đảm bảo hợp lý, khoa học, đảm bảo nội dung theo hướng dẫn và Điều lệ Đoàn.

Các đơn vị đều xây dựng Đề án Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đảm bảo theo hướng dẫn tổ chức đại hội và Quy chế cán bộ Đoàn. Có 7/20 Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn có sự thay đổi nhân sự chủ chốt gồm: Huyện đoàn Gò Công Đông, Tân Phước, Tân Phú Đông, Châu Thành, Đoàn Khối các Cơ quan tỉnh, Đoàn khối doanh nghiệp.

Việc điều hành bầu cử của các Ban Kiểm phiếu đúng nguyên tắc, khoa học, đảm bảo chương trình và thời gian đại hội. Hầu hết kết quả bầu cử BCH, BTV, Phó Bí thư, Bí thư đúng theo nhân sự đã thống nhất giữa Đoàn cấp trên và cấp ủy.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Long Thôn đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp trong tỉnh của BTV Tỉnh đoàn. Đồng thời, nhắc nhở BTV Tỉnh đoàn tiếp tục theo dõi các cơ sở đoàn còn khuyết BCH để giải quyết theo lộ trình bổ sung nhân sự kịp thời; tiếp tục tập trung thực hiện các công việc chuẩn bị Đại hội đoàn cấp tỉnh trong thời sắp tới.

PHAN THẮNG

.

Nguồn: baoapbac.vn