Giải quyết dứt điểm 3 hộ cuối cùng khiếu nại thuộc Dự án QL1A

0
24

Chiều 15-8, tại Phòng họp số 4 – Trung tâm Hội nghị tỉnh, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các sở, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND TX. Cai Lậy tổ chức cuộc tiếp xúc, đối thoại và kết luận giải quyết dứt điểm 3/41 hộ cuối cùng khiếu nại liên quan đến Dự án “Mở rộng, nâng cấp QL1A năm 2005” (gọi tắt là Dự án Quốc lộ 1A), gồm các hộ ông (bà): Trần Văn Sơn (ấp Tân Phong, xã Tân Hội, TX. Cai Lậy), bà Trần Thị Dót (ấp Thanh Sơn, xã Thanh Hòa, TX. Cai Lậy) và bà Trần Hữu Kim Thanh (khu phố 3, phường 2, TX. Cai Lậy).

Ông Lê Văn Hưởng kết luận các vụ việc nêu trên.
Ông Lê Văn Hưởng kết luận các vụ việc nêu trên.

Sau khi nghe ý kiến trình bày của 3 hộ dân, giải trình của ngành chức năng và UBND TX. Cai Lậy, ông Lê Văn Hưởng kết luận như sau:

* Vụ ông Trần Văn Sơn yêu cầu:

1. Bồi thường 55 m2 đất bị thu hồi theo giá đất ở: Phần diện tích này được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) với mục đích sử dụng là đất nông nghiệp (trên đất bị thu hồi không có nhà ở), Hội đồng Bồi thường huyện Cai Lậy (cũ) áp giá đền bù đất nông nghiệp 70.000 đồng/m2 và hỗ trợ đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư bằng 20% giá đất ở là đúng quy định của Luật Đất đai 2003, Nghị định 181/NĐ-CP của Chính phủ và Phương án bồi thường của UBND tỉnh. Tại Quyết định 1635/QĐ-UBND ngày 25-6-2015 của Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết bồi thường 55 m2 đất cho ông Sơn theo giá đất ở năm 2014 (1,4 triệu đồng/m2) là chưa đúng quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu bồi thường 66,3 m2 đất taluy QL1A: Diện tích này là đất taluy hiện hữu của QL1A được hình thành trước năm 1975, Nhà nước không thu hồi và ông Sơn không được cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Do vậy, yêu cầu bồi thường của ông Sơn là không có cơ sở để giải quyết. Việc Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 1635/QĐ-UBND ngày 25-6-2015 giải quyết bồi thường 66,3 m2 đất với giá 1.400.000 đồng/m2 theo giá đất ở năm 2014 cho ông Sơn là chưa đúng thẩm quyền của pháp luật quy định. UBND tỉnh thống nhất hủy bỏ Quyết định 635/QĐ-UBND ngày 25-6-2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Sơn, giữ nguyên việc bồi thường 55 m2 đất cho ông Sơn theo giá đất nông nghiệp và hỗ trợ đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư đã được Chủ tịch UBND huyện Cai Lậy giải quyết.

* Vụ bà Trần Thị Dót yêu cầu:

1. Bồi thường 173,8 m2 đất theo giá đất ở: Phần diện tích này được Nhà nước cấp chủ quyền là đất nông nghiệp. Do vậy, việc UBND huyện Cai Lậy áp giá đền bù đất nông nghiệp, hỗ trợ đất xen kẽ trong khu dân cư bằng 20% giá đất ở và hỗ trợ khả năng sinh lợi bằng 10% giá đất ở là phù hợp theo Phương án 126 của UBND tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tại Quyết định 1624/QĐ-UBND ngày 25-6-2015 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành giải quyết bồi thường 173,8 m2 đất cho bà Dót theo giá đất ở năm 2014 (1,8 triệu  đồng/m2) là chưa đúng quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu bồi thường 55,3 m2 đất taluy QL1A: Phần diện tích này là đất taluy hiện hữu của QL1A được hình thành trước năm 1975, Nhà nước không cấp quyền sử dụng đất. Do vậy, yêu cầu bồi thường của bà Dót là không có căn cứ để giải quyết. Tại Quyết định 1624/QĐ-UBND ngày 25-6-2015 của Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết bồi thường 55,3 m2 đất theo giá đất ở năm 2014 (1,8 triệu đồng/m2) là chưa đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Thống nhất hủy bỏ Quyết định 1624/QĐ-UBND ngày 25-6-2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Dót (ủy quyền cho con là Lê Thị Châu thực hiện quyền khiếu nại), giữ nguyên việc bồi thường 173,8 m2 đất cho bà Dót theo giá đất nông nghiệp và hỗ trợ đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư như Phương án 126 của UBND tỉnh đã được Chủ tịch UBND huyện Cai Lậy giải quyết.

* Vụ bà Trần Hữu Kim Thanh yêu cầu:

1. Bồi thường 46,9 m2 đất bị thu hồi theo giá đất ở tại khu phố 3, phường 2, TX. Cai Lậy: Diện tích này được gia đình bên chồng bà Thanh mua lại trước năm 1975, nhưng cho đến khi thu hồi đất chưa được kê khai, đăng ký vào hồ sơ địa chính và cũng chưa được Nhà nước cấp một trong các loại giấy tờ về QSDĐ.

Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết, Hội đồng Bồi thường vẫn áp giá đền bù theo giá đất nông nghiệp và hỗ trợ 50% đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư. Tại Quyết định 1629/QĐ-UBND ngày 25-6-2015 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành giải quyết bồi thường 46,9 m2 đất cho bà Thanh theo giá đất ở năm 2014 (3,3 triệu đồng/m2) là chưa đúng quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu bồi thường 30,9 m2 đất taluy QL1A: Diện tích này hiện hữu là đất taluy QL1A. Năm 2005, Nhà nước không thu hồi và gia đình cũng không được cấp chủ quyền, cho nên bà Thanh yêu cầu bồi thường là không có cơ sở giải quyết. Việc Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 1629/QĐ-UBND ngày 25-6-2015 giải quyết bồi thường 30,9 m2 đất theo giá đất ở năm 2014 với giá 3,3 triệu đồng/m2 là chưa đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Nay UBND tỉnh thống nhất hủy bỏ Quyết định 1629/QĐ-UBND ngày 25-6-2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Hữu Kim Thanh, giữ nguyên việc bồi thường 46,9 m2 đất cho ông Nguyễn Anh Vũ (chồng bà Thanh, đã chết) theo giá đất nông nghiệp và hỗ trợ đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư đã được Chủ tịch UBND huyện Cai Lậy giải quyết.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Chủ tịch UBND tỉnh phân tích, giải thích và kết luận từng vụ việc, 2 hộ ông Trần Văn Sơn và bà Trần Hữu Kim Thanh đã hiểu ra vấn đề, tự nguyện xin rút lại đơn mà gia đình đã khiếu nại trước đây và chấm dứt khiếu nại sau khi UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết.
Ông Lê Văn Hưởng cùng các sở, ngành liên quan tham gia buổi làm việc ghi nhận và hoan nghênh tinh thần chấp hành pháp luật của 2 hộ này. Về điều kiện kinh tế gia đình hiện nay (theo 2 hộ trình bày) đang gặp khó khăn, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở LĐ-TB&XH và UBND TX. Cai Lậy xem xét để có hướng giải quyết hỗ trợ nhằm động viên 2 gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

TỔ CTBĐ

.

Nguồn: baoapbac.vn