Tập trung giải quyết những vụ việc khiếu nại kéo dài

0
48

Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc giải quyết các vụ khiếu nại tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Dự án Khu công nghiệp Long Giang và Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A, UBND tỉnh Tiền Giang đã tập trung đối thoại, giải quyết một số khiếu kiện, khiếu nại còn tồn đọng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng đối thoại, trả lời các hộ khiếu nại Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng đối thoại, trả lời các hộ khiếu nại Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng cho biết, UBND tỉnh đã phối hợp với các cơ quan trung ương tập trung cao để tổ chức gặp gỡ, đối thoại tìm giải pháp giải quyết đối với các hộ khiếu nại kéo dài liên quan đến 2 dự án nêu trên. Việc giải quyết đã đạt được nhiều kết quả bước đầu quan trọng, nhưng vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục tập trung giải quyết trong thời gian tới.

* Phóng viên (PV): Xin ông cho biết, kết quả giải quyết các khiếu nại có liên quan đến Dự án Khu Công nghiệp Long Giang?

* Ông Lê Văn Hưởng: Thực hiện Công văn 2390/VPCP-V.I ngày 15-3-2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về việc chi hỗ trợ cho các hộ nhận khoán chịu ảnh hưởng Dự án Khu công nghiệp Long Giang, Công văn có nêu: “Đồng ý kiến nghị của UBND tỉnh Tiền Giang về phương án hỗ trợ cho các hộ dân nhận khoán, chịu ảnh hưởng của Dự án Khu công nghiệp Long Giang là 60% giá đất năm 2016 (45.000 đồng/m2), trừ đi 100 triệu đồng/ha đã hỗ trợ trước đây”.

Thực hiện chỉ đạo trên, ngày 3-4-2017, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch 92/KH-UBND về tổ chức thực hiện việc hỗ trợ cho các hộ dân nhận khoán chịu ảnh hưởng của Dự án Khu công nghiệp Long Giang. Ngày 11-4-2017, UBND tỉnh phối hợp Ban Tiếp công dân Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tiếp xúc với các hộ khiếu nại để thông báo nội dung Văn bản chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về việc hỗ trợ cho các hộ nhận khoán bị ảnh hưởng bởi Dự án Khu công nghiệp Long Giang. Qua đó, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương đã phân tích, giải thích chủ trương giải quyết của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng thời khẳng định vụ việc đã được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chỉ đạo giải quyết, đề nghị các hộ chấm dứt khiếu nại. Công tác phối hợp này đã làm cho các hộ nhận khoán thấy được sự nhất quán trong suốt quá trình xem xét, giải quyết vụ việc từ trung ương đến địa phương theo đúng quy định của pháp luật và phải có thời điểm kết thúc.

Ngày 13-4-2017, UBND tỉnh ban hành Thông báo 101/TB-UBND về việc thông báo nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, được gửi đến các hộ nhận khoán. Đã chỉ đạo các ngành chức năng tỉnh và UBND huyện Tân Phước tập trung thực hiện các thủ tục để triển khai việc chi tiền hỗ trợ cho các hộ và đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình tổ chức chi tiền hỗ trợ. Tổng số hộ được phê duyệt hỗ trợ là 332, với số tiền hơn 94 tỷ đồng.

Từ ngày 25 đến 27-4-2017, UBND huyện Tân Phước tổ chức chi tiền hỗ trợ cho 311 hộ, với số tiền hơn 85,5 tỷ đồng; còn 21 hộ chưa nhận, với số tiền khoảng 8,5 tỷ đồng. Trong đó, 16 hộ có bản án của tòa án không đồng ý nhận và 5 hộ đồng ý nhận tiền hỗ trợ, nhưng do có tranh chấp dân sự nên các cơ quan có liên quan đang xem xét, khi giải quyết xong sẽ chi tiền hỗ trợ theo quy định như các hộ khác.
Đối với hộ có bản án của tòa án không nhận tiền, tiếp tục gửi đơn yêu cầu xem xét giải quyết như: Yêu cầu hỗ trợ 100%, theo giá đất 50 ngàn đồng/m2; giao cấp đất phần đất nằm ngoài Khu công nghiệp Long Giang; yêu cầu giải quyết các chính sách an sinh xã hội theo mức hỗ trợ hiện nay (do trước đây chưa nhận).

Ngày 5-5-2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1451/QĐ-UBND, thành lập Tổ vận động, tuyên truyền giải thích các hộ, vận động người dân nhận tiền hỗ trợ và tiền bồi thường, chấm dứt khiếu nại.
Ngày 1-6-2017, UBND tỉnh tổ chức tiếp xúc với một số hộ trong số 16 hộ có bản án. Qua tiếp xúc, đã giải thích, vận động các hộ này chấp hành ý kiến chỉ đạo của Chính phủ. Qua tuyên truyền, vận động, đến nay đã có 7/16 hộ đồng ý nhận tiền hỗ trợ cùng số tiền trước đây do cơ quan Thi hành án tạm gửi chờ thi hành án, với tổng số tiền 4.087.800.000 đồng. Tổ vận động của tỉnh đang tiếp tục tập trung giải thích, vận động các hộ còn lại.

Tóm lại, đối với vụ khiếu nại của các hộ nhận khoán chịu ảnh hưởng Dự án Khu công nghiệp Long Giang, UBND tỉnh đã tổ chức thực hiện chi hỗ trợ cho các hộ theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Ngoài ra, tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Tân Phước xem xét giao cấp đất ở và đất sản xuất xung quanh nhà cho các hộ theo Phương án 537/PA-UBND và Thông báo 96/TB-UBND của UBND tỉnh.

* PV: Đối với Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A, thời gian qua, UBND tỉnh cũng đã tập trung cao để giải quyết, nhưng vẫn còn một số hộ chưa đồng ý với việc giải quyết của tỉnh. Ông có ý kiến gì về vấn đề này?

* Ông Lê Văn Hưởng: Ngày 18-5-2017, Văn phòng Chính phủ có Công văn 5088/VPCP-V.I thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ liên quan đến việc giải quyết khiếu nại Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A, với nội dung: “UBND tỉnh Tiền Giang căn cứ Văn bản 3582/BTNMT-TTr ngày 26-8-2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết khiếu nại của 41 hộ dân liên quan đến Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1-9-2017”.

Thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục kiểm tra, rà soát để ban hành các quyết định theo đúng quy định của pháp luật. Đến nay, tỉnh đã giải quyết được 3 đợt:

Đợt 1: Tỉnh đã tổ chức đối thoại với 24 hộ dân khiếu nại Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A (TX. Cai Lậy 20 hộ và huyện Cai Lậy 4 hộ), nhưng chỉ đối thoại được 21/24 hộ (có 1 hộ không đến dự đối thoại, 1 hộ ủy quyền khiếu nại không đúng quy định, 1 hộ tỉnh chỉ đạo địa phương kiểm tra rà soát lại). Ngày 28-6-2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 186/KH-UBND về việc tổ chức triển khai quyết định giải quyết khiếu nại của các hộ thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A. Trên cơ sở kết quả đối thoại, UBND tỉnh đã ban hành 19/21 quyết định giải quyết khiếu nại (2 hộ còn lại chưa ban hành quyết định do việc ủy quyền khiếu nại chưa đúng quy định của pháp luật).

Ngày 29-6-2017, UBND tỉnh tổ chức triển khai các quyết định giải quyết nêu trên. Việc triển khai các quyết định do ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chủ trì, cùng các sở, ngành tỉnh và địa phương tham dự. Tổng số hộ được mời là 19, có 8 hộ đến tham dự triển khai. Qua triển khai, có 7 hộ nhận quyết định, 1 hộ không nhận quyết định. Các hộ yêu cầu phải thực hiện theo quyết định giải quyết trước đây. Đối với những hộ khiếu nại không đến dự triển khai, UBND tỉnh đã giao cho địa phương tiếp tục tổ chức triển khai các quyết định giải quyết khiếu nại.    

Ngày 6-7-2017, UBND TX. Cai Lậy tiếp tục tổ chức buổi triển khai 8 quyết định giải quyết khiếu nại của UBND tỉnh đối với các hộ chưa đến nhận quyết định, tuy nhiên các hộ dân vẫn không đến dự triển khai quyết định. UBND TX. Cai Lậy đã giao UBND các xã, phường nơi người khiếu nại cư trú thực hiện việc gửi trực tiếp các quyết định đến người khiếu nại đối với 7 trường hợp, kết quả có 2 hộ đại diện gia đình nhận quyết định, số còn lại không đồng ý nhận quyết định.

Ngày 5-7-2017, UBND huyện Cai Lậy tổ chức buổi triển khai 3 quyết định giải quyết khiếu nại của UBND tỉnh đối với các hộ chưa nhận quyết định trên địa bàn, tuy nhiên các hộ dân vẫn không đến dự triển khai quyết định. UBND huyện Cai Lậy đã giao UBND các xã, phường nơi người khiếu nại cư trú thực hiện việc gửi trực tiếp các quyết định đến người khiếu nại. Các hộ trên cũng không đồng ý nhận quyết định.

Đợt 2: Đã tổ chức đối thoại với 11 hộ dân khiếu nại, có 9/11 hộ đến dự đối thoại. Qua đối thoại với 9 hộ này, UBND tỉnh đã có kết luận giải quyết khiếu nại và đã ban hành 8 quyết định giải quyết lại khiếu nại (1 hộ sau đối thoại có bổ sung giấy tờ liên quan đến quá trình sử dụng đất nên phải kiểm tra, rà soát lại trước khi ban hành quyết định giải quyết). Ngày 18-7-2017, UBND tỉnh tổ chức triển khai 8 quyết định giải quyết cho các hộ khiếu nại.   

Đợt 3: Đã tổ chức đối thoại với 12/13 hộ dân khiếu nại (1 hộ không đến dự do bệnh). Qua đối thoại với 12 hộ này, UBND tỉnh đã có kết luận giải quyết khiếu nại và đã ban hành 12 quyết định giải quyết lại khiếu nại. Ngày 27-7-2017, UBND tỉnh tổ chức triển khai 12 quyết định giải quyết cho các hộ khiếu nại, kết quả đã triển khai 10/12 quyết định (2 hộ không đến dự triển khai).

Tóm lại, qua 3 đợt đã đối thoại với 40 hộ và đã ban hành 39 quyết định giải quyết lại khiếu nại, trong đó có 4 trường hợp bồi thường bổ sung theo Văn bản 3582/BTNMT-TTr ngày 26-8-2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường với số tiền 1.297.368.000 đồng. UBND TX. Cai Lậy đang tổ chức lập thủ tục chi theo quy định.

* PV: Sau khi triển khai các quyết định, UBND tỉnh sẽ làm gì ở bước tiếp theo?

* Ông Lê Văn Hưởng: UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND TX. Cai Lậy và huyện Cai Lậy tổ chức thực hiện chi tiền bồi thường cho các hộ được bồi thường bổ sung theo quyết định giải quyết. Tiếp tục tuyên truyền về chủ trương, chính sách và pháp luật có liên quan đến việc giải quyết khiếu nại của người dân, nhằm tạo sự đồng thuận trong việc giải quyết của UBND tỉnh, vận động người dân chấm dứt khiếu nại, tập trung chăm lo sản xuất, kinh doanh để ổn định cuộc sống gia đình. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng có biện pháp đảm bảo về an ninh trật tự trong mọi nơi, mọi lúc theo kế hoạch đã được triển khai. Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại lần cuối liên quan Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A về Văn phòng Chính phủ theo chỉ đạo.

Bước đầu, qua công tác tuyên truyền, vận động đã có 3 hộ thống nhất và chấp hành quyết định giải quyết của tỉnh, chấm dứt khiếu nại nội dung này.

* PV: Đối với những hộ không đến nhận và không nhận quyết định, UBND tỉnh sẽ xử lý như thế nào, thưa ông?

* Ông Lê Văn Hưởng: Đối với những hộ không đến nhận quyết định, UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND TX. Cai Lậy và huyện Cai Lậy tiếp tục chỉ đạo Chủ tịch UBND xã, phường nơi người khiếu nại cư trú triển khai các quyết định trên theo quy định pháp luật. Trường hợp các hộ không nhận quyết định, tỉnh sẽ thực hiện việc triển khai quyết định theo quy định theo Điều 22, Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31-10-2013 của Thanh tra Chính phủ quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính như: Niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân của cơ quan, tổ chức đã giải quyết khiếu nại; thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử của tỉnh ít nhất là 15 ngày, kể từ ngày đăng thông báo.

* PV: Xin cảm ơn ông!

SĨ NGUYÊN – NGUYỄN SƠN

(thực hiện)

.

Nguồn: baoapbac.vn