1.204 tỷ đồng cho Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

0
45

Thực hiện Quyết định 575/QĐ-TTg ngày 4/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC) đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Tiền Giang là 1 trong 22 tỉnh thành trong cả nước được quy hoạch, UBND tỉnh triển khai xây dựng Đề án thành lập Khu Nông nghiệp ứng dụng CNC với diện tích hơn 197 ha, thuộc địa bàn các xã Tam Hiệp, Long Định  (huyện Châu Thành) và xã Tân Lập 1 (huyện Tân Phước), phần đất của Trung tâm Giống nông nghiệp Tiền Giang trước đây, với tổng mức đầu tư 1.204 tỷ đồng (vốn ngân sách 377 tỷ đồng).

Mô hình trồng dưa lưới trong nhà kín của Trung tâm ..
Mô hình trồng dưa lưới trong nhà kín của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học (Sở KH-CN).

Đề án được phân thành 2 giai đoạn. Giai đoạn I (2017 – 2020), với quy mô 44 ha, sẽ được tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật; mời gọi các doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng CNC đầu tư (hiện có 3 doanh nghiệp gửi hồ sơ), với tổng mức đầu tư là 280 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách 21 tỷ đồng.

Mô hình trồng rau an toàn trong nhà kín của Trung tâm...
Mô hình trồng rau an toàn trong nhà kính của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học (Sở KH-CN).

Giai đoạn II (2021 – 2030), với quy mô hơn 153 ha, sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các trung tâm hành chính; khu nghiên cứu, thực nghiệm, chuyển giao và đào tạo nông nghiệp ứng dụng CNC; đào tạo nguồn nhân lực, ươm tạo doanh nghiệp và các dịch vụ khác, với tổng mức đầu tư là 924 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách 356 tỷ đồng.

Mô hình cà chua bi.
Mô hình cà chua bi.

Đề án có phương thức đầu tư đa dạng, lồng ghép từ nhiều chương trình và nhiều nguồn theo quy định của Luật CNC, Quyết định 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ…

Về tổ chức quản lý điều hành: Giai đoạn I, Đề án được giao cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; giai đoạn II sẽ thành lập Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng CNC Tiền Giang. Hiện tại, Đề án đã được Hội đồng thẩm định thông qua và Chủ tịch UBND tỉnh đã cho ý kiến.

Trồng lan trong nhà lưới.
Trồng lan ứng dụng công nghệ cao.

Theo đó, Đề án sẽ hoàn chỉnh theo hướng đa chức năng, trước mắt triển khai phần diện tích đất công để mời gọi đầu tư, theo hướng tỉnh đầu tư hạ tầng và chỉ chọn mời gọi dự án CNC.

Trồng rau theo mô hình thủy canh.
Trồng cải theo mô hình thủy canh.

Hiện tại, đơn vị tư vấn đã hoàn chỉnh xong, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang rà soát trình UBND tỉnh phê duyệt. Trước mắt, tỉnh sẽ đầu tư xong đường huyện 39, hệ thống đường điện 3 pha. Song song đó là tiến hành thủ tục phê duyệt dự án, xây dựng các chính sách thu hút đầu tư và Khu Nông nghiệp ứng dụng CNC…

PV

Nguồn: baoapbac.vn