Xây dựng TP.Mỹ Tho xứng tầm đô thị loại I

0
224

LÊ VĂN HƯỞNG (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh)

Thành phố Mỹ Tho là một trong những đô thị hình thành sớm nhất và sầm uất ở Nam bộ xưa. Với vị trí thuận lợi về hệ thống giao thông thủy, bộ như: Quốc lộ 1, đường cao tốc Trung Lương – TP. Hồ Chí Minh, Quốc lộ 50, Quốc lộ 60, sông Tiền… đã tác động lên các hành lang giao lưu kinh tế trong và ngoài tỉnh, trở thành đô thị trung tâm, địa bàn trung chuyển quan trọng không chỉ trong tỉnh mà còn giữa vùng Đồng bằng sông Cửu Long với TP. Hồ Chí Minh. Thành phố Mỹ Tho vừa là trung tâm Vùng tỉnh Tiền Giang, vừa là đô thị vệ tinh, cực phát triển phía Tây Nam Vùng TP. Hồ Chí Minh, cực phát triển phía Bắc của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đô thị Mỹ Tho ngày càng mở rộng, phát triển qua các giai đoạn, từ đô thị loại III, lên đô thị loại II (năm 2005) và đến đầu năm 2016 được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

Từ khi được Trung ương Cục miền Nam chuẩn y cho nâng thị xã Mỹ Tho lên thành phố trực thuộc khu vào ngày 24-8-1967 đến nay, thành phố Mỹ Tho đã tròn 50 năm xây dựng và phát triển. Trong suốt chiều dài lịch sử đó, thành phố Mỹ Tho ngày càng phát triển, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội của tỉnh, phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại – dịch vụ. Với quy mô kinh tế lớn nhất tỉnh, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố Mỹ Tho gấp 1,2 – 1,4 lần tốc độ tăng bình quân của tỉnh, năm 2016 giá trị sản xuất (GO) của thành phố Mỹ Tho tăng 15,1% (khu vực 1 tăng 5,2%, khu vực 2 tăng 17,8% và khu vực 3 tăng 7,3%), giá trị sản xuất chiếm 29,1% giá trị sản xuất toàn tỉnh; trong cơ cấu giá trị sản xuất, khu vực phi nông nghiệp chiếm chủ yếu (khu vực 2 chiếm 75,9%, khu vực III chiếm 18,3% và khu vực 1 chiếm 5,8%); số doanh nghiệp đang hoạt động chiếm 37,4% số doanh nghiệp toàn tỉnh; các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiến bộ, tỷ lệ hộ nghèo ở mức thấp (1,65%)… Cơ sở hạ tầng trong nhiều năm qua được tập trung đầu tư, nhất là các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh đã và đang triển khai trên địa bàn, đã góp phần thúc đẩy kinh tế thành phố tiếp tục phát triển và tạo bộ mặt đô thị Mỹ Tho ngày càng khang trang, hiện đại hơn.

Trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và nhất là tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thành phố sẽ có nhiều cơ hội để phát triển bên cạnh những thách thức không nhỏ, do đó thành phố Mỹ Tho cùng với các sở, ngành tỉnh có những định hướng, giải pháp phát triển phù hợp, khả thi, tận dụng được thời cơ để vượt qua thách thức. Trong Quy hoạch Vùng TP. Hồ Chí Minh, xác định đô thị thành phố Mỹ Tho, Tân An là hạt nhân của cực phát triển Tây Nam (gồm các đô thị: Bến Lức, Tân An, Tân Hiệp, Mỹ Tho) và trong Quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long thì thành phố Mỹ Tho được xác định là đô thị hạt nhân của vùng Đông Bắc (bao gồm Tiền Giang, Long An, Bến Tre và Đồng Tháp) và trong Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020, 1 trong 5 khâu đột phá là “Đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa, phát triển các đô thị trung tâm, đô thị ngoại vi và các điểm dân cư nông thôn. Tập trung phát triển các khu đô thị trung tâm của thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy…”. Đây là vị thế quan trọng, là cơ sở để khai thác tiềm năng, phát huy vai trò động lực của thành phố trong sự phát triển chung của tỉnh và của vùng.

Thành phố Mỹ Tho cũng cần nhận diện rõ những khó khăn, thách thức. Trước hết là thành phố Mỹ Tho nằm giữa 2 trung tâm kinh tế lớn, phát triển năng động và mạnh mẽ là TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ, đồng thời cũng nằm trong không gian Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam – đây sẽ là một thách thức không nhỏ về cạnh tranh thu hút đầu tư và nguồn nhân lực chất lượng cao. Mặt khác, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội của thành phố mặc dù đã được quan tâm đầu tư, nhưng vẫn còn một số mặt chưa đồng bộ, sẽ là thách thức trong thu hút đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch…; tác động bất lợi của xâm nhập mặn, tình hình xói lở bờ sông, các cù lao… Bên cạnh đó, vẫn còn những vấn đề nội tại mà thành phố phải tập trung giải quyết như: Về quản lý đô thị, vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị…

Thành phố Mỹ Tho cần xác định được nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng và triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm tính hiệu quả và đồng bộ. Trước tiên, cần xây dựng bộ máy tổ chức, nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu phát triển của đô thị loại I – đô thị trung tâm của tỉnh, để triển khai thực hiện có hiệu quả định hướng phát triển kinh tế – xã hội trong trước mắt và lâu dài. Phát triển nông nghiệp chủ yếu phát triển các loại hình kinh tế vườn, rau, hoa phục vụ đô thị. Trong phát triển công nghiệp, tập trung phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và bảo vệ môi trường ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp hiện có như: Khu công nghiệp Mỹ Tho, Cụm công nghiệp Trung An, Tân Mỹ Chánh. Ưu tiên phát triển mạnh thương mại – dịch vụ, những ngành, lĩnh vực mà thành phố có lợi thế như: Phát triển các khu đô thị – dân cư, các trung tâm thương mại, phát triển du lịch nối kết với các địa phương trong tỉnh và ngoài tỉnh… Đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế và hạ tầng đô thị đồng bộ với quá trình phát triển và mở rộng đô thị. Tập trung đầu tư, thu hút đầu tư và triển khai thực hiện các công trình, dự án mang tính “điểm nhấn” không chỉ của thành phố Mỹ Tho mà còn của tỉnh như: Dự án đường Hùng Vương và khu dân cư, thương mại – dịch vụ 2 bên đường (đến ngã tư Lương Phú – huyện Châu Thành) gắn với các công trình khu vực Quảng trường Trung tâm tỉnh; Dự án Khu dân cư dọc sông Tiền gắn với việc khai khác khu vực Giếng nước; trang trí cầu Rạch Miễu; các dự án phát triển thương mại – dịch vụ như: Dự án Trung tâm Thương mại thành phố Mỹ Tho, Dự án Khu thương mại – Dịch vụ thành phố Mỹ Tho; thực hiện hoàn thành Dự án Nâng cấp đô thị thành phố Mỹ Tho để góp phần chỉnh trang thành phố; từng bước đầu tư kè và xây dựng cầu qua sông Bảo Định nhằm xây dựng trục cảnh quan quan trọng của thành phố Mỹ Tho…

Song song đó, gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy và Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện các nghị quyết: Nghị quyết 06/NQ-TU lãnh đạo công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Nghị quyết 10/NQ-TU phát triển kinh tế – đô thị 3 vùng của tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Nghị quyết 11/NQ-TU phát triển du lịch tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030…Trong đó, xác định định hướng, vai trò phát triển của thành phố Mỹ Tho – đô thị loại I, đặc biệt là đô thị trung tâm của tỉnh trong phát triển doanh nghiệp, kinh tế – đô thị, du lịch… của tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Đô thị Mỹ Tho với hơn 338 năm và thành phố Mỹ Tho 50 năm hình thành và phát triển, với bề dày truyền thống, tinh thần anh dũng trong kháng chiến bảo vệ Tổ quốc cũng như năng động và sáng tạo trong xây dựng và phát triển, Đảng bộ và nhân dân thành phố đã tạo được những thành tựu quan trọng. Với niềm tự hào đó, thành phố cần nỗ lực nhiều hơn nữa trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tổ chức thật sự vững mạnh để lãnh đạo sự nghiệp phát triển thành phố. UBND tỉnh luôn khẳng định rằng, nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố Mỹ Tho không chỉ là công việc trọng tâm của Đảng bộ thành phố Mỹ Tho mà là nhiệm vụ tập trung hàng đầu của Đảng bộ, chính quyền tỉnh nhà, nhất là công tác cán bộ, nhằm chung tay phát triển thành phố Mỹ Tho, để thành phố Mỹ Tho thực sự là động lực, là đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, phát triển giàu đẹp, vươn lên cùng các đô thị khác trong cả nước.

LÊ VĂN HƯỞNG
(Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh)

Nguồn: baoapbac.vn