Gỡ khó cho các công trình sử dụng vật liệu xây không nung

0
39

Trong thời gian chờ hướng dẫn của Bộ Xây dựng, để đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công xây dựng các công trình, ngày 9-8, UBND tỉnh ban hành Công văn 3728 về việc sử dụng vật liệu xây dựng nung đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các công trình đang triển khai trong năm 2017, cho phép chủ đầu tư rà soát lại từng công trình và chuyển đổi từ vật liệu xây không nung (VLXKN) sang sử dụng gạch đất sét nung đối với công trình từ cấp III trở lên. Chủ đầu tư tự rà soát và điều chỉnh dự toán phát sinh tăng, giảm theo quy định.

n
Chủ đầu tư tự rà soát lại từng công trình xây dựng và điều chỉnh dự toán.

Đối với các công trình cấp III, cấp II, cấp I triển khai trong năm 2018, cho phép sử dụng gạch đất sét nung trong lập, thẩm định, trình phê duyệt dự án và triển khai các bước tiếp theo.

Đối với các công trình còn lại (công trình cấp IV, hàng rào), tiếp tục sử dụng VLXKN theo lộ trình đã ban hành kèm theo Quyết định 3040/QĐ-UBND ngày 2-12-2014 của Chủ tịch UBND tỉnh.

UBND tỉnh cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp các vấn đề còn tồn tại, các khó khăn, vướng mắc trong việc sử dụng VLXKN theo lộ trình và tham mưu văn bản để UBND tỉnh báo cáo Bộ Xây dựng, để có hướng dẫn, khắc phục các khó khăn, vướng mắc làm cơ sở thực hiện; đồng thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện…

n
Các công trình cấp III, cấp II, cấp I triển khai trong năm 2018 được phép sử dụng gạch đất sét nung.

Trước đó, vào ngày 2-12-2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3040/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển VLXKN đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh, dựa trên cơ sở Quyết định 567/QĐTTg ngày 28-4-2010 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 09/2012/TT-BXD ngày 28-11-2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định sử dụng VLXKN trong các công trình xây dựng.

Theo kế hoạch, đối với các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước bắt buộc phải sử dụng VLXKN theo lộ trình: Tại các đô thị loại 3 trở lên phải sử dụng 50% VLXKN từ năm 2014, sau năm 2015 phải sử dụng 100%; tại các khu vực còn lại phải sử dụng tối thiểu 50% VLXKN từ năm 2014 đến hết năm 2016, sau năm 2016 phải sử dụng 100%.

Đối với các công trình xây dựng từ 9 tầng trở lên không phân biệt nguồn vốn, từ năm 2014 đến hết năm 2015 phải sử dụng tối thiểu 30% và sau năm 2015 phải sử dụng tối thiểu 50% VLXKN loại nhẹ (khối lượng thể tích không lớn hơn 1.000 kg/m3) trong tổng số vật liệu xây.

Tuy nhiên, qua quá trình triển khai thực hiện Chương trình phát triển VLXKN trên địa bàn tỉnh, các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc sử dụng VLXKN như: Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn sản phẩm, thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu và hệ thống định mức kinh tế – kỹ thuật về vật VLXKN chưa được ban hành đồng bộ.

Chưa kể, các công trình sử dụng VLXKN trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng; hầu hết các cá nhân chưa nắm vững hết các kiến thức về sử dụng VLXKN trong thiết kế, thẩm tra thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu…

ANH PHƯƠNG

.

Nguồn: baoapbac.vn