Rút ngắn chu kỳ thanh toán chứng khoán từ ngày 29/8

Từ ngày 29/8, nhà đầu tư sẽ giao dịch chứng khoán ngay từ chiều ngày T+2 thay vì đợi đến ngày T+3 như hiện nay.

Quy chế giao dịch mới vừa được Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ký và sẽ có hiệu lực từ ngày 29/8. Nhà đầu tư có giao dịch mua, bán chứng khoán ngày 25/8 (ngày T+0) sẽ nhận được chứng khoán, tiền trước 13h ngày 29/8 (ngày T+2) để có thể thực hiện ngay mua, bán.

Theo quy chế mới, VSD và ngân hàng sẽ đẩy nhanh việc hoàn tất thanh toán chứng khoán và thanh toán tiền cho nhà đầu tư, từ 15h30-16h00 như hiện nay lên 11h-11h30 ngày T+2. Trường hợp có phát sinh thành viên lưu ký mất khả năng thanh toán tiền, thời gian hoàn tất thanh toán chậm nhất là 12h.

Thành viên lưu ký phải đảm bảo thực hiện phân bổ tiền và chứng khoán cho khách hàng trước 13h, đồng thời thông báo cho VSD về kết quả thực hiện chậm nhất 16h30 cùng ngày.

Với chu kỳ hiện tại, mặc dù khách hàng khi mua, bán chứng khoán sẽ nhận được tiền và chứng khoán vào ngày T+2 nhưng việc giao dịch chỉ có thể bắt đầu từ sáng T+3 bởi thời gian nhận chứng khoán và tiền sau khi phiên giao dịch kết thúc (sau 15h). Với chu kỳ mới, khách hàng có thể giao dịch chứng khoán ngay trong chiều T+2, mà không phải đợi sang sáng ngày T+3 như hiện nay.

Theo VSD, quy chế mới sẽ đáp ứng việc rút ngắn thời gian thanh toán giao dịch chứng khoán (cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảm đảm), qua đó mang lại lợi ích tốt hơn cho nhà đầu tư và thị trường.

Ngoài nội dung về thời gian thanh toán, quy chế mới cũng bổ sung một số trường hợp xử lý vi phạm quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.

Minh Sơn