Agribank vào top 3 ngân hàng lãi lớn nhất

Ngân hàng 100% vốn nhà nước Agribank báo lãi tăng mạnh 60% lên hơn 15.000 tỷ nửa đầu năm, vượt qua VietinBank, Techcombank.

Ngân hàng Phát triển nông nghiệp và nông thôn (Agribank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng với mức lợi nhuận kỷ lục 15.080 tỷ đồng, vào top 3 nhà băng lãi cao nhất.

Với mức lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng trong nửa đầu năm, Agribank đã vượt qua cả lợi nhuận VietinBank, Techcombank – chủ yếu nhờ tăng thu nợ đã xử lý và giảm được áp lực trích lập dự phòng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần từ hoạt động tín dụng của Agribank tăng 7% lên 27.854 tỷ đồng. Lãi thuần từ dịch vụ và kinh doanh vàng, ngoại hối giảm tương ứng 8% và 25% xuống 2.328 tỷ và 565 tỷ. Riêng khoản lãi khác thường đến từ thu nợ đã xử lý tăng tới 45% lên 6.224 tỷ đồng.

Khoản chi lương và phụ cấp nhân viên trong nửa đầu năm nay tăng hơn 40% so với cùng kỳ kéo theo chi phí hoạt động của Agribank tăng hơn 25% lên 14.440 tỷ. Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm hơn 40% còn chưa tới 7.500 tỷ. Kết quả, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của nhà băng này tăng 60% lên 15.080 tỷ.

Tính đến hết tháng 6, dư nợ cho vay khách hàng của Agribank tăng 5,9% so với hồi đầu năm lên 1,39 triệu tỷ đồng, tiền gửi khách hàng tăng 3% lên 1,59 triệu tỷ.

Chất lượng tài sản của Agribank xấu đi khi tỷ lệ nợ xấu tăng mạnh từ 1,87% hồi đầu năm lên 2,16% chủ yếu do nợ dưới tiêu chuẩn tăng mạnh 130% lên 7.230 tỷ. Bên cạnh đó, tuy chưa vào diện nợ xấu nhưng nợ cần chú ý đã tăng 45% lên 41.285 tỷ đồng.

Quỳnh Trang