Rà soát doanh nghiệp thua lỗ, liên tục phát hành trái phiếu riêng lẻ lãi suất cao

Bộ Tài chính chỉ thị rà soát doanh nghiệp trái phiếu riêng lẻ liên tục, trả lãi suất cao hoặc kết quả kinh doanh thua lỗ…

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho doanh nghiệp nhưng đang có sự phát triển “nóng” tiềm ẩn rủi ro. Có một số vi phạm về phát hành trái phiếu gần đây, đơn cử như vụ việc của Tân Hoàng Minh đã bị khởi tố.

Để tăng cường giám sát thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Tài chính vừa yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, làm lành mạnh thị trường.

Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội được giao rà soát doanh nghiệp phát hành còn dư nợ trái phiếu riêng lẻ tại cuối tháng 3 năm nay, đề xuất doanh nghiệp cần kiểm tra, thanh tra gửi Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước 3/5.

Các tiêu chí để rà soát là doanh nghiệp phát hành và khối lượng dư nợ lớn; có số đợt phát hành nhiều, liên tục; phát hành lãi suất cao; doanh nghiệp phát hành có kết quả kinh doanh thua lỗ…

Bộ Tài chính giao Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẩn trương kiểm tra giám sát tại các công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ, các doanh nghiệp phát hành lớn, báo cáo Bộ trước ngày 10/5. Các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu, đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu, đăng ký, lưu ký trái phiếu riêng lẻ cũng cần phải chấn chỉnh hoạt động.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tài chính yêu cầu Vụ Tài chính ngân hàng sớm hoàn thiện dự thảo sửa đổi bổ sung Nghị định 153 về chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước, chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế trình Bộ lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và trình Chính phủ trong tháng 5/2022.

Quỳnh Trang