Lập ba đoàn kiểm tra điện mặt trời

Quyết định lập ba đoàn kiểm tra điện mặt trời, trong đó có điện mặt trời mái nhà được Bộ Công Thương đưa ra ngày 1/4.

Các đoàn kiểm tra lần này sẽ tiến hành rà soát, kiểm tra tại các địa phương còn lại (trừ 10 địa phương khu vực phía Nam, Tây Nguyên đã kiểm tra đầu năm 2021) về phát triển điện mặt trời mái nhà. Thời gian kiểm tra từ nay tới 10/4.

Bộ Công Thương cho biết, từ kết quả kiểm tra này sẽ đánh giá những mặt tích cực, tồn tại trong xây dựng và thực hiện chính sách; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới và báo cáo Thủ tướng.

Năm ngoái, đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương đã kiểm tra, rà soát điện mặt trời mái nhà tại 10 địa phương phía Nam, khu vực Tây Nguyên. Kết quả cho thấy nhiều vi phạm trong phát triển điện mặt trời mái nhà.

Phần lớn các vi phạm là các công ty điện lực địa phương vẫn đấu nối cho khách hàng sau thời điểm 31/12/2020 – thời hạn chót để nhà đầu tư có thể hưởng giá FIT ưu đãi 8,38 cent (1.943 đồng) một kWh, trong 20 năm. Một số công ty điện lực còn ký hợp đồng mua bán điện vượt công suất trong thoả thuận đấu nối,…

Chẳng hạn, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai đã ký hợp đồng mua bán điện vượt công suất trong thoả thuận đấu nối, trái quy định với hệ thống điện mặt trời mái nhà của 3 chủ đầu tư là Công ty TNHH Quang Trung, Xuân Phú Đông và Cao Capital.

Còn Công ty Điện lực Bình Dương sai phạm khi thỏa thuận đấu nối vượt quá công suất theo đề nghị của khách hàng, ký hợp đồng mua bán vượt công suất trong thỏa thuận đấu nối, không đúng với công suất trong đơn đề nghị bán điện và sai lệch với biên bản nghiệm thu.

Tại các công ty điện lực khác như Bình Phước, Ninh Thuận, Bình Thuận… cũng xảy ra các vi phạm tương tự.

Anh Minh

Anh Minh