FLC bị phạt gần nửa tỷ đồng

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) chiều 24/3 xử phạt Tập đoàn FLC 495 triệu đồng vì các vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, toàn bộ số tiền này đã được nộp đủ.

Hầu hết vi phạm của FLC liên quan đến việc công bố thông tin trên hệ thống của SSC và Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE).

Cụ thể, công ty bị phạt 200 triệu do công bố thông tin sai lệch về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, bán niên 2021 và báo cáo tình hình quản trị công ty.

FLC cũng không công bố đúng hạn báo cáo tài chính 2019, bán niên 2020 và các báo cáo từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, nghị quyết bổ nhiệm nhân sự, góp vốn. Báo cáo tài chính của FLC còn thuyết minh thiếu các khoản giao dịch, số dư với các công ty liên quan như Nông dược H.A.I, FLC Stone…

Ngoài ra, FLC bị phạt do chưa có thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định. Mức phạt cho vi phạm này là 125 triệu đồng.

Hồi tháng 1, một công ty liên quan đến FLC là FLC Homes cũng bị phạt 145 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch lẫn không đúng thời hạn.

Phương Đông