Đề xuất lùi hạn nộp thuế cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh

0
3

Bộ Tài chính vừa hoàn tất các dự thảo Nghị định lùi hạn nộp nhiều loại thuế quan trọng và tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh.

Do đây là các giải pháp cấp bách cần ban hành ngay để kịp thời hỗ trợ cho doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động trong giai đoạn khó khăn nên Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Với thuế giá trị gia tăng (VAT) của doanh nghiệp từ tháng 3-5/2022 và quý I/2022, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 6 tháng; thuế của tháng 6 và quý II sẽ gia hạn 5 tháng; thuế của tháng 7 gia hạn 4 tháng và gia hạn 3 tháng với thuế VAT của tháng 8.

Tổng số thuế giá trị gia tăng nằm trong diện gia hạn khoảng 53.300-54.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu ngân sách năm 2022 không giảm do doanh nghiệp vẫn phải nộp trước 31/12 năm nay.

Với hộ, cá nhân kinh doanh, Bộ đề xuất gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là 31/12 năm nay. Số thuế được gia hạn khoảng hơn 15.300 tỷ đồng và số thu ngân sách không bị giảm.

Bộ Tài chính cũng đề nghị gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp để tạo điều kiện hỗ trợ vốn trong giai đoạn hiện nay. Cụ thể, dự thảo trình gia hạn tạm nộp thuế của quý I, quý II kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022. Thời gian gia hạn là 3 tháng. Ước tính số thuế thu nhập doanh nghiệp được chậm nộp khoảng 51.000-52.000 tỷ đồng.

Thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp của tháng 6,7, 8 và tháng 9 đối với ôtô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước cũng được lùi hạn nộp tới 20/11 năm nay.

Đối với tiền thuê đất, thuê mặt nước, thời hạn nộp tiền thuê hàng năm là 2 kỳ (kỳ thứ nhất nộp 50%, chậm nhất ngày 31/5; kỳ thứ hai nộp đủ phần còn lại, chậm nhất ngày 31/10). Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước của kỳ thứ nhất trong 6 tháng, tới 31/11 năm nay. Dự kiến số tiền thuê đất, mặt nước được gia hạn khoảng 3.500-3.700 tỷ đồng.

Việc giãn hoãn nộp thuế áp dụng cho doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc nhiều ngành nghề sản xuất, kinh doanh như nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản…

Quỳnh Trang