Louis Holdings sắp chi phối một công ty dược phẩm

Công ty do ông Đỗ Thành Nhân làm chủ tịch đang mua 6,98 triệu cổ phiếu Dược Lâm Đồng để tăng sở hữu lên 65,3% và nắm quyền chi phối.

Louis Holdings đang đăng ký mua 6,98 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Lâm Đồng (Ladophar, mã chứng khoán: LDP) bằng phương thức khớp lệnh và thoả thuận. Giao dịch được công bố sau khi cổ đông Ladophar chấp thuận cho Louis Holdings tăng sở hữu tại đây mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Giao dịch này thực chất mang tính thủ tục, bởi Louis Holdings sẽ mua số cổ phiếu này từ một công ty thành viên và 14 cá nhân liên quan đến mình. Nếu hoàn thành trước hạn 8/4, Louis Holdings sẽ nắm 65,32% vốn và có quyền chi phối Ladophar.

Louis Holdings đánh dấu sự hiện diện tại Ladophar từ tháng 12/2021, trùng thời điểm Công ty Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim thông báo thoái toàn bộ 6,85 triệu cổ phiếu (tương đương 53,91% vốn) tại đây. Louis Capital, thành viên của Louis Holdings, sau đó mua 1,3 triệu cổ phiếu để trở thành cổ đông lớn và đưa ông Nguyễn Mai Long vào ghế tổng giám đốc. Đầu năm nay, Ladophar bổ nhiệm ông Đỗ Thành Nhân làm chủ tịch và thay thế các nhân sự khác trong Hội đồng quản trị.

Từ khi có thông tin doanh nghiệp của ông Đỗ Thành Nhân mua lại Ladophar, cổ phiếu LDP đã biến động mạnh từ vùng giá 14.000 đồng lên 49.000 đồng trong vòng bốn tháng.

Ladophar tiền thân là xí nghiệp liên hiệp Dược Lâm Đồng, thành lập năm 1982. Ladophar chuyển sang mô hình công ty cổ phần năm 2000 và niêm yết trên sàn chứng khoán sau đó 10 năm.

Năm ngoái, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 162 tỷ đồng, giảm gần 36% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng nhờ thu nhập từ đầu tư chứng khoán, thanh lý máy móc và chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Phương Đông