TP. Mỹ Tho: Hạt nhân phát triển đô thị thông minh

0
34

Việc xây dựng Mỹ Tho thành đô thị thông minh góp phần hiện đại hóa nền hành chính công, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Thành phố (TP) Mỹ Tho là một trong những đô thị hình thành sớm nhất ở Nam bộ. Năm 1679, nhóm cư dân lập nghiệp ở vùng tả ngạn sông Bảo Định đã hình thành nên “Mỹ Tho đại phố”, tiền thân của TP Mỹ Tho hôm nay. TP Mỹ Tho hiện là đô thị loại I, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và là đô thị lớn thứ 2 của khu vực sau TP Cần Thơ.

Đô thị Mỹ Tho ngày càng rộng mở và phát triển đi lên theo hướng văn minh, hiện đại.

Hiện đại hoá hành chính công

Với mục tiêu nâng cao chất lượng môi trường sống, tăng sự tương tác của người dân với chính quyền, những năm gần đây, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã đưa vào triển khai hàng loạt ứng dụng thông minh trên nhiều lĩnh vực như: Giải quyết thủ tục hành chính, giao thông, môi trường. Giữa năm 2021, App TiengiangS tiếp tục được TP. Mỹ Tho triển khai thực hiện. Với những ứng dụng này, người dân đã thuận tiện hơn trong việc trao đổi, phản ánh, báo cáo những vấn đề vi phạm, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Cũng tại đây, người dân có thể kiểm tra tiến độ hồ sơ hành chính, tra cứu thông tin liên quan đến quy hoạch của thành phố. Từ những thông tin, hình ảnh được phản ánh từ phía người dân, ứng dụng sẽ kết nối đến các cơ quan chức năng để trực tiếp xuống địa bàn xử lý, ghi nhận sự việc. Ứng dụng này được cung cấp hoàn toàn miễn phí tại nền tảng điện thoại thông minh.

Đây chỉ là một trong những ứng dụng cho thấy TP.Mỹ Tho tiên phong áp dụng thành tựu khoa học công nghệ xây dựng những giải pháp đảm bảo chất lượng cuộc sống cho người dân.

Trước đó, UBND Tiền Giang đã phê duyệt Đề án xây dựng Mỹ Tho trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 – 2020, với các nội dung chính như Chính quyền điện tử thông minh, Wi-Fi thông minh, camera thông minh, du lịch thông minh.

Việc xây dựng Mỹ Tho thành đô thị thông minh góp phần hiện thực hóa mục tiêu hiện đại hóa nền hành chính công, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, khách du lịch tốt hơn. Khi các hạng mục xây dựng trong đề án hoàn thiện, Mỹ Tho sẽ trở thành thành phố có hệ thống quản trị tốt nhất.

Theo UBND TP. Mỹ Tho, nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động quản lý nhà nước, UBND thành phố xây dựng kế hoạch triển khai các hệ thống thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn năm 2021. Trong đó, việc triển khai các ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2021 phải đảm bảo tính kết nối với các nội dung thực hiện Đề án Xây dựng TP. Mỹ Tho trở thành đô thị thông minh được phê duyệt tại Quyết định 3769 ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh Tiền Giang.

Đổi mới, sáng tạo

Theo điều chỉnh quy hoạch chung TP. Mỹ Tho đến năm 2030, TP Mỹ Tho sẽ hình thành 5 khu đô thị gồm Khu đô thị trung tâm, khu đô thị phía Đông, phía Đông Bắc, phía Tây và phía Tây Bắc, với tổng diện tích đất xây dựng đô thị khoảng 4.200ha. Hiện nay các quy hoạch phân khu này đã được phê duyệt và đang từng bước triển khai theo khả năng cân đối ngân sách của Thành phố.

Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025, Thành phố sẽ đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ, nhất là thương mại, du lịch, bất động sản, dịch vụ vận tải, tài chính và y tế chất lượng cao; chú ý thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, phục hồi tăng trưởng kinh tế, xã hội của thành phố. Mỹ Tho sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, có trọng điểm, phù hợp với Quy hoạch tổng thể thành phố; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2020 – 2025 của thành phố.

Trong giai đoạn 2025 – 2030, TP. Mỹ Tho phấn đấu đạt tốc độ tăng giá trị tăng thêm bình quân 8 – 8,5%/năm; thu nhập bình quân đầu người tính theo GRDP đạt 258 triệu đồng (khoảng 10.828 USD) hoặc tính theo mức sống 160 triệu đồng (khoảng 6.720 USD) vào năm 2030, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 66.500 tỷ đồng…

Để làm được điều đó, Mỹ Tho đang tiếp tục kêu gọi, thu hút đầu tư xã hội hóa các lĩnh vực đô thị, du lịch, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao…; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Đặc biệt, Mỹ Tho đang tiến thêm một bước trong công tác xây dựng chính quyền các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, thực hiện tốt cải cách hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, năng động, trách nhiệm cao, nhất là vai trò của người đứng đầu. Thành phố lấy mục tiêu xây dựng chính quyền phục vụ, lấy người dân làm trung tâm tham gia quản lý, giám sát làm nền tảng phát triển đô thị.

TP. Mỹ Tho đang đứng trước cơ hội để phát triển mạnh mẽ, thực hiện thành công mục tiêu xây dựng thành phố xanh – sạch – đẹp, thông minh, đóng vai trò hạt nhân, động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội toàn tỉnh.