TP.HCM: Quy định mới về hạn mức đất ở từ ngày 27.5

UBND TP.HCM vừa ban hành Quy định hạn mức đất ở trên địa bàn TP.HCM, có hiệu lực thi hành từ ngày 27-5.

TP.HCM: Quy định mới về hạn mức đất ở từ ngày 27.5

Theo đó, hạn mức đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân và mục đích áp dụng hạn mức được như sau:

Hạn mức đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân ở các quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú không quá 160 m2/hộ.

Các quận 2, 7, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức và thị trấn các huyện: Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè không quá 200m2/hộ; Khu quy hoạch phát triển đô thị không quá 250 m2/hộ.

Huyện Cần Giờ và các khu dân cư nông thôn tại các xã của các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè không quá 300 m2/hộ (quy định mới đã bổ sung cụ thể các xã của bốn huyện, các quy định khác vẫn giữ nguyên mức diện tích không thay đổi)

Công nhận quyền sử dụng đất ở đối với trường hợp đất ở có vườn, ao

Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18-12-1980 đến trước ngày 1-7- 2004 và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai mà trong giấy tờ đó không ghi rõ diện tích đất ở thì diện tích đất ở được xác định như sau:

– Trường hợp diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức công nhận đất ở theo quy định tại quyết định này thì diện tích đất ở được xác định bằng một lần hạn mức công nhận đất ở;

– Trường hợp diện tích thửa đất nhỏ hơn hạn mức công nhận đất ở theo quy định thì diện tích đất ở được xác định là toàn bộ diện tích thửa đất.

Việc xác định diện tích đất ở có vườn, ao đối với các trường hợp còn lại căn cứ theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 5, và 6 Điều 103 Luật Đất đai 2013 và Điều 24 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Hạn mức đất ở áp dụng hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở vẫn được giữ nguyên theo quyết định hiện hành:

– Các quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú không quá 200 m2/hộ.

– Các quận 2, 7, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức và thị trấn các huyện: Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè không quá 250 m2/hộ.

– Khu quy hoạch phát triển đô thị không quá 300 m2/hộ.

– Huyện Cần Giờ và các khu dân cư nông thôn tại các xã của các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè không quá 400 m2/hộ.

L.THANH / Theo PLO.VN

Xem thêm: Quy định mới về chế độ ốm đau, thai sản hiệu lực từ 15/2/2016