Thông qua 4 nghị quyết HĐND tỉnh

Ngày 19-4, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang khóa IX tổ chức Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường). Tham dự kỳ họp có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Danh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang Võ Văn Bình; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lê Văn Hưởng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại biểu HĐND tỉnh khóa IX...

0
53

(ABO) Ngày 19-4, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang khóa IX tổ chức Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường). Tham dự kỳ họp có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Danh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang Võ Văn Bình; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lê Văn Hưởng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại biểu HĐND tỉnh khóa IX…


Đồng chí Nguyễn Văn Danh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Sáng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.


Chủ tọa kỳ họp.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét các Tờ trình về việc thông qua 4 dự thảo nghị quyết gồm: Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Tiền Giang; Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ để thu hút nguồn nhân lực về công tác tại tỉnh Tiền Giang; Nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Nghị quyết phân bổ bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh Tiền Giang.


Quang cảnh Kỳ họp thứ 8.

Tiếp đó, đại biểu HĐND tỉnh tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Trần Thanh Đức do nghỉ hưu trí và miễn nhiệm chức danh Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Tiền Giang khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Phạm Thị Mai Tiên do được bổ nhiệm vào chức danh mới theo quy định pháp luật.


Đại biểu phát biểu ý kiến tại kỳ họp liên quan đến chính sách thu hút bác sĩ về công tác tại tỉnh Tiền Giang.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Danh đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu đã làm rõ nhiều vấn đề trong nội dung dự thảo các nghị quyết trình tại kỳ họp. Theo đó, các đại biểu cũng đã cho ý kiến và đã thông qua 4 nghị quyết quan trọng.


Đồng chí Nguyễn Văn Danh tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được miễn nhiệm tại kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi các nghị quyết vừa thông qua, ngay sau kỳ họp này, đề nghị UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, đảm bảo tính khả thi và thực hiện nghiêm túc sau khi nghị quyết có hiệu lực thi hành.

Đồng chí đề nghị các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh báo cáo với cử tri về kết quả Kỳ họp lần thứ 8 HĐND tỉnh; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội tăng cường công tác giám sát để tổ chức tốt việc triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được kỳ họp thông qua.

Để chuẩn bị tốt cho nội dung Kỳ họp thứ 9, đồng chí đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương chuẩn bị báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh đúng thời hạn…

HOÀI THU