Mỹ Tho, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công

0
57

Theo lãnh đạo TP. Mỹ Tho, năm 2018 thành phố có tổng cộng 61 công trình được đầu tư từ nguồn ngân sách thành phố và nguồn ngân sách tỉnh; trong đó chuyển tiếp từ năm 2017 sang 23 công trình. Theo đó, đến nay các công trình chuyển đã thực hiện hoàn thành 9 công trình, đang thi công 11 công trình và đang giải phóng mặt bằng 3 công trình. Đối với các công trình mới trong năm 2018, đến nay đã thi công hoàn thành 2 công trình, đang thi công 8 công trình, đang chọn thầu 15 công trình, đang thẩm định hồ sơ 5 công trình, đang lập hồ sơ thiết kế và dự toán 7 công trình và không thực hiện 1 công trình.

Dự án Xây dựng kè sông Tiền - phường 2 đang bước vào giai đoạn hoàn thành.
Dự án Xây dựng kè sông Tiền – phường 2 đang bước vào giai đoạn hoàn thành.

Trong thời gian qua, mặc dù UBND thành phố thường xuyên kiểm tra thực tế, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, xử lý, nhưng công tác xây dựng cơ bản vẫn còn triển khai thực hiện chậm, không đạt tiến độ theo kế hoạch đề ra, công tác chuẩn bị đầu tư không kịp thời, nguồn vốn sử dụng không đạt hiệu quả cao… Hạn chế cụ thể của việc đầu tư công tập trung vào: Các phòng, ban, ngành thành phố chưa chủ động rà soát, lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư để đăng ký xin chủ trương đầu tư. Chưa kể, một số đơn vị tư vấn thiết kế khảo sát không kỹ, còn sai sót trong công tác khảo sát, thiết kế và lập dự toán dẫn đến trong quá trình thi công xảy ra phát sinh khối lượng như: Di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thay đổi biện pháp thi công, thay đổi chủng loại vật tư, phát sinh thêm khối lượng… Ngoài ra, một số đơn vị tư vấn chưa phối hợp chặt chẽ với đơn vị sử dụng và chủ đầu tư dẫn đến khi thông qua hồ sơ không đạt theo yêu cầu đề ra.…

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án, UBND TP. Mỹ Tho tập trung vào một số giải pháp trọng tâm: Tập trung đôn đốc các đơn vị khẩn trương thẩm định hồ sơ các công trình để tổ chức đấu thầu chọn đơn vị thi công, đẩy nhanh thi công các dự án. Đối với công tác đấu thầu, thành phố sẽ tăng cường theo dõi, nắm bắt thông tin về năng lực thực tế của các nhà thầu tham dự thầu, nhằm tránh nhà thầu dự với hồ sơ dự thầu có những nội dung không trung thực. Đối với các đơn vị có giá dự thầu quá thấp, Tổ chuyên gia đấu thầu phải làm rõ về tính khả thi trong việc thực hiện dự án theo đúng tiến độ và chất lượng cam kết. Đối với công tác thi công, thành phố sẽ tăng cường công tác kiểm tra thực địa nhằm đảm bảo chất lượng công trình.

Điểm đáng quan tâm là đối với công tác bồi thường giải tỏa, thành phố sẽ tăng cường công tác tuyên truyền các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án về mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết của dự án nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân và nâng cao hiệu quả công tác vận động. Mặt trận Tổ quốc thành phố, lãnh đạo xã, phường và các tổ chức đoàn thể thành lập các Tổ vận động, kiên trì vận động thuyết phục. Trường hợp đã vận động thuyết phục nhiều lần, các kiến nghị, khiếu nại của hộ dân bị ảnh hưởng đã được xem xét, giải quyết thấu tình đạt lý nhưng hộ bị ảnh hưởng vẫn không chấp hành quyết định giao đất và bàn giao mặt bằng thì mạnh dạn xử lý bằng giải pháp hành chính để tạo sự tác động chung cho cả dự án…

P.A – T.T