Diễn đàn công nghệ nông nghiệp và thủy sản Mekong 2018

0
58

[embeddoc url=”http://hoidoanhnhanmytho.vn/wp-content/uploads/2017/11/thu-moi-1.pdf” height=”1000px” download=”all” viewer=”google” ]

[embeddoc url=”http://hoidoanhnhanmytho.vn/wp-content/uploads/2018/04/2.-Chuong-trinh-1.pdf” height=”2500px” download=”all” viewer=”google” ]