Petrolimex Tiền Giang triển khai hóa đơn điện tử

Kể từ ngày 1-1-2018 Petrolimex chính thức khởi tạo và phát hành HĐĐT thay thế cho việc phát hành hóa đơn giấy thông thường và từ ngày 1-4-2018 sẽ triển khai trong toàn hệ thống Petrolimex cả nước.

0
75

Ngày 11 và 12-3, tại Tiền Giang, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) phối hợp VNPT tổ chức đào tạo, tập huấn cho các công ty thành viên thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) khu vực Đồng bằng sông Cửu Long triển khai thực hiện hóa đơn điện tử (HĐĐT), sau khi tập huấn xong sẽ tiếp tục triển khai đào tạo trong hệ thống cửa hàng xăng dầu tại mỗi địa phương.

Triển khai hóa đơn điện tử tại Petrolimex Tiền Giang.
Triển khai HĐĐT tại Petrolimex Tiền Giang.

Việc phát hành HĐĐT của Petrolimex được thực hiện theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14-3-2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn khởi tạo, phát hành và sử dụng HĐĐT bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Theo đó, kể từ ngày 1-1-2018 Petrolimex chính thức khởi tạo và phát hành HĐĐT thay thế cho việc phát hành hóa đơn giấy thông thường và từ ngày 1-4-2018 sẽ triển khai trong toàn hệ thống Petrolimex cả nước.

Việc phát hành HĐĐT vừa tạo thuận lợi cho người tiêu dùng, vừa thuận tiện cho các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc tra cứu thông tin để kiểm soát. Như vậy, chương trình sẽ mang lại lợi ích cho cả người tiêu dùng, Nhà nước và doanh nghiệp.

Mặt khác, việc phát hành HĐĐT giúp cho việc khai thác có hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo phù hợp với xu hướng của cuộc cách mạng 4.0, góp phần tiết giảm chi phí và minh bạch hóa hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Để thực hiện chương trình này, Petrolimex đã nghiên cứu triển khai dự án HĐĐT từ ngày 19-5-2015 và đấu thầu để lựa chọn nhà cung cấp giải pháp có uy tín, kinh nghiệm là liên danh VNPT-Vinaphone-Dakta.

Petrolimex Tiền Giang là
Petrolimex Tiền Giang là doanh nghiệp tiên phong thực hiện triển khai HĐĐT trên diện rộng.

Trong tiến trình chung, VNPT-Vinaphone sẽ đảm bảo về cung cấp các giải pháp và tích cực phối hợp, hỗ trợ Petrolimex Tiền Giang trong việc phát hành HĐĐT từ ngày 1-4-2018 tại tỉnh Tiền Giang. Petrolimex Tiền Giang là doanh nghiệp tiên phong thực hiện triển khai HĐĐT trên diện rộng.

Với lợi thế sẵn có là hệ thống quản trị nguồn lực và hệ thống quản lý cửa hàng xăng dầu hiện đại, Petrolimex Tiền Giang đã sẵn sàng để triển khai HĐĐT thay thế hóa đơn thông thường trong toàn hệ thống cửa hàng xăng dầu trong tỉnh.

Trong năm 2018, cùng với phát hành HĐĐT, Petrolimex Tiền Giang cũng là doanh nghiệp tiên phong cung cấp nhiên liệu Điêzen tiêu chuẩn EURO 5 và xăng sinh học E5 để vừa đảm bảo lợi ích khách hàng, vừa bảo vệ môi trường, góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Tiền Giang.

ANH PHƯƠNG