Thư mời tham gia khóa “Quản trị doanh nghiệp 2017”

Thực hiện chỉ đạo của Ban thường vụ Thành ủy Mỹ Tho, văn phòng thành ủy phối hợp với trung tâm tư vấn dịch vụ đầu tư và thương mại thuộc trường Kinh tế đối ngoại mở khóa đào tạo "Quản trị doanh nghiệp 2017" cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế và khu vực.

0
47
thu moi

[embeddoc url=”http://hoidoanhnhanmytho.vn/wp-content/uploads/2017/11/DS-MOI-TAP-HUAN.-NGAY-30-11-2017.docx” height=”5000px” download=”all” viewer=”microsoft” ]