Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới

Ngày 20-11, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng đã đến kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các xã Mỹ Trung, Hậu Mỹ Trinh (huyện Cái Bè) và Tân Lý Tây (huyện Châu Thành).

0
42

Ngày 20-11, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng đã đến kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các xã Mỹ Trung, Hậu Mỹ Trinh (huyện Cái Bè) và Tân Lý Tây (huyện Châu Thành).

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng trao đổi với nhà thầu về việc xây dựng nhà văn hóa xã Mỹ Trung.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng trao đổi với nhà thầu về việc xây dựng Nhà Văn hóa xã Mỹ Trung.

Theo đó, các địa phương đã báo cáo về tiến độ thực hiện các tiêu chí; đồng thời nêu những khó khăn trong việc hoàn thành các tiêu chí. Trong 3 xã Đoàn đến kiểm tra, tiêu chí về giao thông các địa phương đều chưa hoàn thành. Trong đó, việc thời tiết bất lợi là một trong những nguyên nhân dẫn đến tiến độ thi công chậm.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Hậu Mỹ Trinh.
Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Hậu Mỹ Trinh.

Đối với tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, nhà văn hóa của 2 xã Mỹ Trung và Tân Lý Tây vẫn chưa xây dựng xong. Để kịp tiến độ, các địa phương đang khẩn trương xây dựng. Về tiêu chí điện, các địa phương cũng đang nỗ lực hoàn thành.

Trong 3 xã Đoàn đến kiểm tra, tiêu chí giao thông đều chưa hoàn thành.
Trong 3 xã Đoàn đến kiểm tra, tiêu chí giao thông đều chưa hoàn thành.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Hưởng đã yêu cầu đến ngày 20-12 việc xây dựng các nhà văn hóa xã phải hoàn thành. Đối với tiêu chí giao thông, các địa phương phải làm việc với các nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ công trình…

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Lý Tây.
Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Lý Tây.
Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra quá trình xây dựng nhà văn hóa xã Tân Lý Tây.
Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra quá trình xây dựng Nhà Văn hóa xã Tân Lý Tây.

MINH THÀNH