Chương trình đào tạo “Kỹ năng đàm phán ký kết hợp đồng thương mại và kinh doanh online” năm 2017

0
49

[embeddoc url=”http://hoidoanhnhanmytho.vn/wp-content/uploads/2017/11/DOC141103-002.pdf” download=”all” viewer=”google” ]

[embeddoc url=”http://hoidoanhnhanmytho.vn/wp-content/uploads/2017/11/DOC141103-002-1.pdf” download=”all” viewer=”google” ]

[embeddoc url=”http://hoidoanhnhanmytho.vn/wp-content/uploads/2017/11/DOC141103-001-1.pdf” download=”all” viewer=”google” ]

[embeddoc url=”http://hoidoanhnhanmytho.vn/wp-content/uploads/2017/11/DOC141103-2.pdf” download=”all” viewer=”google” ]