Dự án Công viên trái cây: “Cú hích” cho du lịch sinh thái miệt vườn

Dự án Công viên trái cây Cái Bè nằm trên địa bàn thị trấn Cái Bè, với mục tiêu kết hợp với dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển du lịch huyện Cái Bè, hình thành một điểm hấp dẫn về du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái, vườn cây ăn trái, làng nghề truyền thống và các giá trị lịch sử văn hóa khác; đồng thời kết nối với các tuyến du lịch chính trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ngành Du lịch địa phương và các tỉnh nói chung.

0
73

Dự án Công viên trái cây Cái Bè nằm trên địa bàn thị trấn Cái Bè, với mục tiêu kết hợp với dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển du lịch huyện Cái Bè, hình thành một điểm hấp dẫn về du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái, vườn cây ăn trái, làng nghề truyền thống và các giá trị lịch sử văn hóa khác; đồng thời kết nối với các tuyến du lịch chính trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, ngành Du lịch địa phương và các tỉnh nói chung.

Dự án Công viên trái cây góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ngành Du lịch địa phương và các tỉnh nói chung. Ảnh: Hữu Chí
Dự án Công viên trái cây Cái Bè góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, ngành Du lịch địa phương . Ảnh: Hữu Chí

Ngày 29-8-2011, UBND huyện Cái Bè có Tờ trình 2379 trình UBND tỉnh xin ý kiến UBND tỉnh về việc lập quy hoạch chi tiết bờ kè tại khu II, thị trấn Cái Bè. Được sự chấp thuận của UBND tỉnh tại Công văn 4707, huyện đã giao cho Ban quản lý dự án huyện tiến hành lập quy hoạch này.

Trong quá trình triển khai lập quy hoạch, UBND huyện đã tiến hành lấy ý kiến các ngành có liên quan: Sở Xây dựng, Sở Giao thông – Vận tải (GT-VT), Sở Tài chính,… Đặc biệt trong đó có ý kiến của Sở GT-VT yêu cầu phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) do phần bờ kè nhô ra sông so với mép bờ tự nhiên khá lớn (Công văn 2192 ngày 7-10-2013).

Ngày 12-7-2012, UBND huyện Cái Bè ban hành Quyết định 5405 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Bờ kè Công viên thị trấn Cái Bè – Khu II với các nội dung chủ yếu sau: Tổng diện tích khu đất: 8,97 ha chia ra: Đất thương mại dịch vụ (13.439 m2); Đất nhà vựa (3.052 m2); Đất ở (20.673m2); Đất giao thông (39.870 m2); Bến bãi (du lịch) (4.618 m2); Công viên (8.000 m2). Chiều dài tuyến bờ kè dài: 563 m.

Do nhu cầu thực tế phát sinh trong quá trình quản lý quy hoạch, cần thiết phải đổi tên khu quy hoạch này cho phù hợp với nội dung quy hoạch nên ngày 14-11-2013 UBND huyện có Quyết định 6724 phê duyệt lại quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) hạ tầng khu dân cư, thương mại dịch vụ cặp sông Tiền địa điểm Khu II, thị trấn Cái Bè.

Để cụ thể hóa quy hoạch, cũng như làm cơ sở kêu gọi đầu tư, ngày 15-11-2013 UBND huyện có Tờ trình 183 trình UBND tỉnh cho phép huyện lập dự án đầu tư Hạ tầng khu dân cư, thương mại dịch vụ cặp sông Tiền đã được Sở Kế hoạch – Đầu tư thống nhất trình UBND tỉnh phê duyệt cho phép UBND huyện Cái Bè lập dự án đầu tư cho dự án này (Công văn 5954 ngày 17-12-2013).

Đến ngày 29-10-2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2654 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng khu dân cư, thương mại dịch vụ cặp sông Tiền, với nội dung chủ yếu như sau: Diện tích sử dụng đất của dự án (60.708 m2); Bờ kè dọc sông Tiền dài (563 m). Tổng mức đầu tư: 122.797 triệu đồng.

Dự án công viên trái cây sẽ kết nối với các tuyến du lịch chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và các tỉnh lân cận. Ảnh: Hữu Chí
Dự án công viên trái cây sẽ kết nối với các tuyến du lịch chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và các tỉnh lân cận. Ảnh: Hữu Chí

Chủ tịch UBND huyện Cái Bè Nguyễn Quốc Thanh cho biết: Trong quá trình lập dự án, UBND huyện đã chỉ đạo ngành chức năng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Cụ thể như sau: Thực hiện theo ý kiến đóng góp của Sở GT-VT, cần phải có ĐTM cho dự án này và nhất là báo cáo đánh giá tác động dòng chảy, sự ổn định của bờ sông hai bên sau khi xây dựng công trình.

UBND huyện đã chỉ đạo, Ban quản lý dự án tiến hành lập ĐTM cho dự án Hạ tầng khu dân cư, thương mại dịch vụ cặp sông Tiền. Ngày 24-3-2015 báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án này đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 606. Nội dung chủ yếu trong kết luận của ĐTM:

+ Về tác động của dòng chảy và vận chuyển tàu cát tại khu vực: Khi có công trình, khu vực lân cận công trình (cách công trình về phía Nam khoảng 100 m trở lại) ít chịu ảnh hưởng của dòng chảy, mức dao động lớn nhất là 0,15m/s. Không có sự thay đổi lớn của mực nước, tầm mm. Lưu lượng qua mặt cắt tại trạm 1 và 2 hầu như không thay đổi.

+ Về chiều cao sóng, sự thay đổi cũng nhỏ từ 1 đến 4 mm.

+ Về bồi xói, khu vực lân cận công trình (cách công trình về phía Nam khoảng 50 m trở lại) bồi 0,5 đến 0,9 m/năm và ở hai đầu công trình là 1,2 m/năm.

–  Xói dọc đường bờ kéo dài 1,3 km bên bờ hữu đối diện công trình và cao nhất là 1,2 m/năm. Tuy nhiên, sau một thời gian xây dựng công trình, thủy thạch động lực của vùng dự án có xu thế cân bằng và khi đó hiện tượng xói lở sẽ giảm.

+ Về các yếu tố khác tác động đến môi trường: Đối với các yếu tố khác, ĐTM cũng đã có kết luận cụ thể, đi kèm với đó là các biện pháp khắc phục, các cam kết của chủ đầu tư để giảm thiểu tác động khi triển khai dự án cho môi trường xung quanh.

Thực hiện Thông báo 38 ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng tại cuộc họp bàn giải pháp phát triển kinh tế giai đoạn 2016 – 2020 và chủ trương triển khai một số dự án đầu tư; Công văn 1292 về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại khu vực bờ kè sông Tiền tại Khu II, thị trấn Cái Bè, ngày 28-3-2016, UBND huyện ban hành Quyết định 2113 phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Công viên trái cây Cái Bè, với nội dung chủ yếu: Diện tích khu quy hoạch (97.791 m2). Bờ kè dọc sông Tiền dài 800 m.

* Dự án Công viên trái cây (cụ thể hóa của quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Công viên trái cây huyện Cái Bè – địa điểm Khu II, thị trấn Cái Bè). Quyết định phê duyệt dự án 3225 ngày 31-10-2016, với nội dung chính nhằm mục tiêu: Xây dựng Công viên trái cây tạo cơ sở hạ tầng du lịch hoàn chỉnh, đồng bộ để hoàn thành một điểm hấp dẫn cao về du lịch, đặc biệt đối với du khách quốc tế bằng cách kết hợp các hình thức du lịch sinh thái, vườn cây ăn trái và giá trị lịch sử văn hóa, làng nghề truyền thống, góp phần kết nối các tuyến du lịch trong tỉnh, đóng góp vào phát triển du lịch, kinh tế xã hội cho địa phương.

Dự án Công viên trái cây huyện Cái Bè sẽ góp phần phát huy được thế mạnh của kinh tế vườn cho địa phương và các tỉnh lân cận. Ảnh: Phùng Long
Dự án Công viên trái cây huyện Cái Bè sẽ góp phần phát huy được thế mạnh của kinh tế vườn cho địa phương và các tỉnh lân cận. Ảnh: Phùng Long

Các hạng mục đầu tư bằng vốn ngân sách: Nhà điều hành du lịch (500 m2); Vườn ươm (200 m2); Bãi đỗ xe (3.791 m2); Đường giao thông (10.262 m2); Trạm biến áp và hệ thống cấp điện; Nhà vệ sinh công cộng; Cổng vào; Biểu tượng trái cây; Hệ thống chiếu sáng; San nền; Cấp nước; Thoát nước; Trạm xử lý nước thải (12m3/ ngày đêm); Vỉa hè – Lối đi).

Các hạng mục dự kiến kêu gọi đầu tư: Nhà hàng món ăn khai hoang Nam bộ; Nhà hàng món ăn dân tộc Đồng bằng sông Cửu Long; Khách sạn chuyên đề cao cấp; Khách sạn dành cho khách balô; Đài phun nước; Sân khấu ngoài trời; Kiost bán hàng lưu niệm, giải khát; Vườn cây ăn trái; Khu triển lãm kinh doanh ngoài trời; Hồ bơi, quảng trường. Diện tích sử dụng đất: 93.844m2 . Tổng mức đầu tư:  Phần ngân sách: 103.903 triệu đồng; phần kêu gọi đầu tư: 189.039 triệu đồng.

* Dự án Hạ tầng phát triển du lịch huyện Cái Bè theo Quyết định phê duyệt 911 của UBND tỉnh, nội dung chủ yếu với mục tiêu: Nâng cấp cơ sở hạ tầng du lịch nhằm phát triển ngành du lịch huyện Cái Bè nói riêng và của tỉnh Tiền Giang nói chung. Góp phần cải tạo cảnh quan, môi trường, kiểm soát tốt hoạt động du lịch, bảo vệ môi trường sinh thái ven sông Tiền và Chợ nổi Cái Bè, làng cổ Đông Hòa Hiệp và các làng nghề thủ công truyền thống. Các hạng mục xây dựng: Kè bảo vệ khu du lịch sông nước Xẻo Mây (800 m); Đường Lộ Gòn (4.535 m); Nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 875 (2.839 m). Tổng mức đầu tư: 150.966 triệu đồng.

* Kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án Công viên trái cây huyện Cái Bè: Kế thừa từ báo cáo ĐTM được lập cho dự án Hạ tầng khu dân cư, thương mại, dịch vụ cặp sông Tiền. Theo quy định của Luật môi trường năm 2014 (Điều 33), ngày 15-1-2016, Ban quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng đã lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án Công viên trái cây huyện Cái Bè, được Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện thẩm định trình UBND huyện xác nhận tại văn bản 29 ngày 29-1-2016.

Với văn bản này, UBND huyện Cái Bè xác nhận Ban quản lý đã đăng ký và chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung sau: Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin, các biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất trong bản kế hoạch đã đăng ký.

Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo kế hoạch bảo vệ môi trường đã đăng ký và các trách nhiệm khác theo quy định tại Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014. Kế hoạch bảo vệ môi trường được đăng ký và xác nhận này là căn cứ để các cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện dự án Công viên trái cây huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

HỮU CHÍ