4 cụm công nghiệp thu hút 79 dự án

UBND tỉnh vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) thực hiện thí điểm quản lý cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2015 - 2017. Hội nghị với sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn.

0
46

UBND tỉnh vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) thực hiện thí điểm quản lý cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2015 – 2017. Hội nghị với sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn.

Hội nghị sơ kết 3 năm Ban Quản lý các KCN tỉnh thí điểm quản lý CCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn năm 2015 - 2017
Hội nghị sơ kết 3 năm Ban Quản lý các KCN tỉnh thí điểm quản lý CCN trên địa bàn  giai đoạn năm 2015 – 2017

Hiện trên địa bàn tỉnh có 4 CCN đang hoạt động gồm: CCN An Thạnh 1, CCN và tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, CCN Trung An và CCN Song Thuận, với tổng diện tích 108,9 ha và tổng vốn đầu tư kinh doanh hạ tầng đăng ký là 141,82 tỷđồng.

Trong 3 năm thí điểm quản lý CCN, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án, với tổng vốn đầu tư là 119,52 tỷ đồng. Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 6 doanh nghiệp, trong đó có 2 doanh nghiệp tăng công suất, tăng vốn đầu tư, với tổng số vốn tăng thêm là 1.703,2 tỷ đồng. Nâng tổng số dự án đang đầu tư trong các CCN hiện nay là 79 dự án, với tổng vốn đầu tư 4.401,87 tỷ đồng, thu hút 14.732 lao động.

Theo Công văn 9050/BCT-CNĐP ngày 16-9-2014 của Bộ Công thương thì Tiền Giang được phê duyệt danh mục quy hoạch phát triển CCN giai đoạn 2013 – 2020 gồm 27 CCN, với tổng diện tích 1.002,6 ha.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá những kết quả đạt được và phân tích những khó khăn; đồng thời đưa ra giải pháp và đề xuất kiến nghị để công tác quản lý CCN trên địa bàn tỉnh  ngày càng tốt hơn trong thời gian tới. Theo đó, nhiều đại biểu cho rằng, các CCN hoạt động khá tốt, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào sự phát triển công nghiệp tỉnh nhà. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động các CCN phát sinh nhiều vấn đề cần khắc phục giải quyết liên quan tới  môi trường, an ninh trật tự, hạ tầng,…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng cho biết, qua 3 năm thí điểm quản lý các CCN, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, tạo mọi thuân lợi để các CCN hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng cho rằng các huyện thị, thành trong tỉnh cũng cần quan tâm xây dựng các CCN để phát triển kinh tế địa phương, nhất là huyện Tân Phú Đông; đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành và địa phương tập trung giải quyết các vấn đề tồn tại của các CCN. Riêng những khó khăn thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương thì cần có văn bản kiến nghị sớm, để công tác quản lý các CCN trên địa bàn tỉnh ngày càng tốt hơn.

HỮU NGHỊ