Nhiều quy định, thông tư bắt đầu có hiệu lực từ tháng 10-2017

Từ tháng 10-2017, hàng loạt thông tư bắt đầu có hiệu lực quy định về các vấn đề liên quan đến giáo dục, trẻ em, tiền lương, kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài…

0
41

Từ tháng 10-2017, hàng loạt thông tư bắt đầu có hiệu lực quy định về các vấn đề liên quan đến giáo dục, trẻ em, tiền lương, kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài…

Xuất bản phẩm trẻ em phải ghi rõ đối tượng phục vụ

Có hiệu lực từ ngày 1-10, Thông tư 09/2017/TT-BTTTT quy định chi tiết khoản 2 điều 46 Luật Trẻ em về tỉ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ; yêu cầu bắt buộc khi đăng, phát tin, bài, chương trình liên quan đến trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm.

Thông tư 09 áp dụng đối với các cơ quan báo chí; nhà xuất bản, cơ sở nhập khẩu xuất bản phẩm; cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan chủ quản nhà xuất bản; sở thông tin và truyền thông các tỉnh, TP; các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan.

Theo đó, xuất bản phẩm dành cho trẻ em (trừ sách giáo khoa) phải ghi rõ đối tượng phục vụ tại bìa 4 và trang tên sách theo các lứa tuổi sau: dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, dành cho trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 11 tuổi, dành cho trẻ em từ 11 đến dưới 16 tuổi.

Đối với báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử, khi thông tin về những vụ việc tiêu cực, vi phạm pháp luật mà trẻ em là nạn nhân hoặc là người liên quan, phải làm mờ hoặc che mặt và bảo đảm thông tin bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em theo điều 33 Nghị định số 56/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em.

Khi sử dụng trẻ em, hình ảnh trẻ em làm nhân vật, hình ảnh minh họa trong các chương trình phản ánh về các vụ việc tiêu cực, vi phạm pháp luật (đối với báo chí) hoặc sử dụng hình ảnh trẻ em để minh họa trên xuất bản phẩm (đối với xuất bản phẩm): trẻ em dưới 7 tuổi phải có sự đồng ý của cha, mẹ, người giám hộ theo quy định hiện hành; trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên phải có sự đồng ý của trẻ và của cha, mẹ, người giám hộ theo quy định.

Đặc biệt, xuất bản phẩm dành cho trẻ em có nội dung về giáo dục giới tính; chống bạo lực, xâm hại thân thể trẻ phải ghi dòng chữ “Cha mẹ, người lớn cần hướng dẫn trẻ em đọc” tại trang tên sách hoặc tại bìa 4.

Nhiều quy định có hiệu lực từ tháng 10-2017 - Ảnh 1.

Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, giáo viên mầm non, phổ thông công lập phải trải qua 4 môn Ảnh: Tấn Thạnh

Bốn môn thi thăng hạng dành cho giáo viên công lập

Căn cứ Thông tư 20/2017/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập có hiệu lực từ ngày 3-10, 4 môn thi thăng hạng gồm: kiến thức chung; chuyên môn, nghiệp vụ; ngoại ngữ và tin học. Tùy theo việc thăng hạng mà nội dung thi 4 môn này khác nhau (gồm từ hạng IV lên hạng III, hạng III lên hạng II và hạng II lên hạng I).

Ngoài ra, Thông tư 20 cũng quy định các trường hợp được miễn thi môn ngoại ngữ.

Giảng viên ngành y phải có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 23-10 quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ ĐH. Theo đó, giảng viên và người hướng dẫn thực hành các môn học, học phần liên quan đến khám chữa bệnh phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; đã hoặc đang làm việc trực tiếp tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện là cơ sở thực hành trong đào tạo nhóm ngành sức khỏe theo quy định.

Ngoài ra, theo Thông tư 22, ngành đăng ký đào tạo phải phù hợp với nhu cầu của xã hội và người học; phù hợp với yêu cầu nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, vùng miền và cả nước; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ sở đào tạo.

Việc mở ngành đã được xác định trong phương hướng, kế hoạch phát triển của cơ sở đào tạo. Tên ngành đăng ký đào tạo có trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV theo quy định (gọi là Danh mục đào tạo). Đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu cơ hữu bảo đảm về số lượng, chất lượng, trình độ và cơ cấu để tổ chức đào tạo trình độ ĐH ngành đăng ký. Cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện, giáo trình đáp ứng yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu, học tập theo yêu cầu của ngành đăng ký đào tạo trình độ ĐH… Đây là những điều kiện cần thiết để mở ngành đào tạo trình độ ĐH.

Một số thông tư khác

Cũng từ tháng 10-2017, Thông tư 05/2017/TT-BNV có hiệu lực (ngày 1-10), hướng dẫn mới về bổ nhiệm và xếp lương cho công chức hành chính. Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 2-10, quy định các bước cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài qua mạng điện tử. Thông tư 11/2017/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15-10 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2014/ TT-NHNN), hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài…

Huỳnh Hiếu