[Infographic] 1 con bò và 8 mô hình kinh doanh

Một cách dễ dàng để diễn tả sự khác nhau giữa 8 mô hình kinh tế phổ biến hiện nay thông qua phép ẩn dụ về một chú bò.

0
99

Một cách dễ dàng để diễn tả sự khác nhau giữa 8 mô hình kinh tế phổ biến hiện nay thông qua phép ẩn dụ về một chú bò.

[Infographic] 1 con bò và 8 mô hình kinh doanh

Để biết kiểu mô hình kinh doanh áp dụng cho dự án mới của bạn không phải là một công việc dễ dàng khi lý thuyết bao giờ cũng khô khan và khó nhằn, đặc biệt là lý thuyết kinh tế. Công ty Business Becker đã tìm ra một cách dễ dàng để diễn tả sự khác nhau giữa 8 mô hình kinh tế phổ biến hiện nay thông qua phép ẩn dụ về một chú bò.

K.Nguyễn

Theo Trí Thức Trẻ