Tiền Giang thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

0
179

Sáng ngày 9-9, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp (DN) tỉnh Tiền Giang. Tham dự buổi lễ công bố, có ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Hữu Đệ, Phó Giám đốc VCCI – chi nhánh Cần Thơ cùng đại diện các trường đại học tại TP. Hồ Chí Minh; các sở ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành, thị và đông đảo DN, doanh nhân trên địa bàn tỉnh.

Buổi lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang
Quang cảnh buổi lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển DN tỉnh Tiền Giang

Trung tâm Hỗ trợ phát triển DN tỉnh Tiền Giang được thành lập theo Quyết định 2299/QĐ-UBND ngày 31-7-2017 của UBND tỉnh Tiền Giang. Theo đó, Trung tâm Hỗ trợ phát triển DN tỉnh Tiền Giang (viết tắt TDA) trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, trụ sở (đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư), con dấu và tài khoản riêng. Số lượng người làm việc của trung tâm trong năm 2017 là 10 người.

Ông Nguyễn Quốc Thắng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ công bố Quyết định của UBND tỉnh Tiền Giang về thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang
Ông Nguyễn Quốc Thắng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ công bố Quyết định của UBND tỉnh Tiền Giang về thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển DN tỉnh Tiền Giang

Trung tâm Hỗ trợ phát triển DN tỉnh Tiền Giang có chức năng tổ chức cung cấp dịch vụ về thành lập DN, mở rộng sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ các DN tiếp cận các chính sách trợ giúp phát triển DN; thực hiện các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp.

Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh (bên phải) trao Quyết định của UBND tỉnh Tiền Giang về thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang cho ông Trần Văn Dũng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định của UBND tỉnh Tiền Giang về thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển DN tỉnh Tiền Giang cho ông Trần Văn Dũng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bên cạnh đó, trung tâm cũng sẽ thực hiện các nhiệm vụ như sau: Giúp Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện chức năng, nhiệm vụ về trợ giúp phát triển DN trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ các DN tiếp cận các chính sách về hỗ trợ phát triển DN của Chính phủ và của tỉnh; thực hiện các dịch vụ hỗ trợ thành lập DN, mở rộng sản xuất, kinh doanh và các dịch vụ khác có liên quan đến DN; thực hiện các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp; thực hiện các đề tài nghiên cứu về phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và về hỗ trợ phát triển DN; quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, tài sản, tài chính được giao quản lý theo phân cấp và theo quy định của pháp luật; thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của trung tâm.

Phát biểu tại buổi lễ công bố, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Trung tâm Hỗ trợ phát triển DN tỉnh Tiền Giang sẽ là đơn vị đầu mối để hỗ trợ các DN thực hiện các thủ tục hành chính, giúp DN tiếp cận với các nguồn lực, chính sách hỗ trợ DN của trung ương và tỉnh; thực hiện các hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, các hoạt động nghiên cứu giải pháp phát triển DN, phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang
Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển DN tỉnh Tiền Giang.

Để Trung tâm Hỗ trợ phát triển DN tỉnh Tiền Giang được thành lập và hoạt động có hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng yêu cầu Ban Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng cán bộ, công chức, viên chức của Sở tập trung thực hiện các nội dung công việc như sau:

Thứ nhất, thực hiện tuyển dụng, sát hạch công chức, viên chức của trung tâm đảm bảo chất lượng, số lượng theo đúng vị trí việc làm đã được phê duyệt; nhanh chóng củng cố bộ máy tổ chức, phân công giao nhiệm vụ rõ ràng cụ thể và có lãnh đạo giám sát, đôn đốc quá trình thực hiện nhiệm vụ, để trung tâm đi vào hoạt động có hiệu quả.

Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh chụp ảnh
Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh (người đứng giữa) chụp ảnh cùng các đại biểu tại trụ sở làm việc của Trung tâm Hỗ trợ phát triển DN tỉnh Tiền Giang được đặt ở Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thứ hai, xây dựng chương trình, kế hoạch các hoạt động cụ thể của trung tâm từ nay đến năm 2020. Trong đó, trước mắt tập trung nghiên cứu Đề án Phát triển hộ kinh doanh trở thành DN; điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo của DN về khởi sự, quản trị DN… để xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp nhu cầu của DN; thực hiện các hoạt động hỗ trợ DN, kể cả triển khai cung cấp miễn phí phần mềm kế toán miễn phí cho DN; triển khai các nhiệm vụ khởi nghiệp gắn với Đề án thành lập cộng đồng hỗ trợ khởi nghiệp, Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp, các câu lạc bộ khởi nghiệp…; tuyên truyền, hướng dẫn người dân, hộ kinh doanh, nhà đầu tư trong việc thực hiện thủ tục thành lập DN, thủ tục đầu tư.

Thứ ba, công chức, viên chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư nói chung và của Trung tâm Hổ trợ phát triển DN tỉnh Tiền Giang nói riêng cần phải đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, để trung tâm thật sự là địa chỉ đáng tin cậy và là người bạn đồng hành trong hoạt động của cộng đồng DN, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh; đồng thời đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà.

HỮU NGHỊ

Nguồn: baoapbac.vn