Quyết định thành lập Hội doanh nhân thành phố Mỹ Tho